Tournée Minérale


donderdag, 1 december, 2016
Tournée Minérale

Op de gemeenteraad van 29.11.2016 bracht collega Filip Blanckaert een bijgevoegd punt met een voorstel om met de gemeente deel te nemen aan de actie Tournéé Minerale.

 

Even laten uitleggen door Filip:

  

Verleden week was het alcoholgebruik al hot news : De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) verstrengt haar alcoholnorm. Vroeger mochten mannen 21 glazen alcohol per week drinken. Voor vrouwen lag de norm op 14 glazen. Dat onderscheid valt nu weg. De aangeraden limiet wordt voor iedereen 10 glazen per week.

 

Hierop verder bouwend zou ik een lans willen breken voor de actie ‘tournéé minérale’ . Dit is een initiatief van de stichting tegen Kanker en de druglijn  waarbij men probeert zoveel mensen bewust geen alcohol te laten drinken gedurende één maand. Dit zal doorgaan in februari 2017.

 

Uitgebreidere informatie kunt u vinden op  de website:  https://www.tourneeminerale.be/nl/wat

 

Maar toch eens kort situeren waaruit dit idee gegroeid is :

  • Ten eerst wil men mensen méér bewustmaken van hun eigen alcoholgebruik. Vele mensen drinken uit gewoonte, uit traditie, het zijn patroon-drinkers.
  • Daarnaast gaan reeds heel wat mensen (individueel) deze uitdaging aan 1 maal per jaar . 
    Er bestaan een aantal versnipperde acties in dit kader, maar met Tournée Minérale streeft men naar een nationaal gecoördineerde actie.
  • Ook in Nederland kent men deze traditie al een aantal jaar (gedurende de vastenperiode, daar noemt men het “40 dagen zonder alcohol”).
  • Tenslotte is er heel wat wetenschappelijke evidentie dat het nut van een alcoholstop gedurende een maand aantoont. Een positief effect zowel op lichamelijk, geestelijk als financieel vlak. Alcohol maakt je lichaam moe, het is een calorie-bom dat ook op langere tijd je lichaam schade berokkent maar bovenal is het ook duur.
    Het niet-drinken van alcohol gedurende één maand blijkt zelfs positieve effecten te hebben op langere termijn ….

 

Dit zijn allemaal argumenten die het nut van tournée minérale bevestigen maar hoe zoveel mogelijk mensen bereiken ?

 

Hiervoor probeert men lokale besturen te mobiliseren om hierin mee te stappen én samen met hun inwoners de uitdaging aan te gaan !

Op de website kan je individueel intekenen maar ook een team of groep aanmaken.  Als je een groep hebt aangemaakt krijg je een url die je dan kan doorsturen of bekend maken bij iedereen die je wil laten aansluiten in de groep.

Allerlei groepen zijn mogelijk vanuit de gemeentes  om ruchtbaarheid te geven aan de actie én mensen te laten deelnemen.

Er zijn ook schepencolleges die een groep maken of waarom ook geen groep vormen van bijvoorbeeld alle raadsleden. Er zijn LOGO’s die mee doen…

 

Op de website kan je zien wie er al allemaal heeft ingetekend, maar dit zal serieus groeien éénmaal de campagne vanaf 30/11 nationaal zal aangekondigd worden.

De deelnemers zullen gadgets krijgen (polsbandjes of pin) om kenbaar te maken dat ze in februari deelnemen aan de actie en dus geen alcohol zullen drinken.

 

Nu concreet wat stellen we voor of wat kunnen we doen ?

 

  1. Kunnen we niet deelnemen én inschrijven als groep “Ingelmunster” én kijken hoeveel inwoners we kunnen bereiken, sensibiliseren én motiveren om één maand geen druppel alcohol te drinken ….
  2. Kunnen we geen werkgroep oprichten vanuit de gemeenteraad, versterkt met vrijwilligers uit de bevolking, het gemeentelijk personeel of vanuit mensen die professioneel betrokken zijn bij deze materie.  Samen kunnen we zoeken naar een snelle manier om deze tournée minérale” uit te dragen én te implementeren . We kunnen er zelfs de horeca bij betrekken om eens te brainstormen over alcoholvrije alternatieven op de kaart….

 

 

In verschillende gemeenteraden in de buurt  (ik denk aan Ruiselede, Wielsbeke, Kortemark, Lichtervelde, Ledegem, Izegem…)  is dit initiatief reeds aan bod gekomen én werd dit ook positief onthaald. Het politieke draagvlak wordt groter én groter…en bovendien

kan een gemeente deze actie  perfect onderbrengen/kaderen binnen het beleid van “Gezonde Gemeente” (zie: http://www.gezondegemeente.be/).  Ook Ingelmunster heeft dit charter ondertekend. 

Ingelmunster zou dus alle gemeentelijke infokanalen kunnen gebruiken om dit bekend te maken en de bewoners uit te nodigen om in te tekenen op de groep van Ingelmunster.

 

Concreet  vraag ik nu vanuit de oppositie aan de meerderheid of ze samen met ons willen meewerken aan deze “tournée minérale” én of ze hiervoor de eerste stappen willen zetten vanuit het beleid. ?

 

Dit is dus ons voorstel.

 

Hierop nam de burgemeester het woord en antwoordde dat hij dit voorstel verder zou bekijken in het schepencollege en hij beloofde alvast dat hij er zelf zou aan deelnemen. Van een positief voorstel gesproken.